2021-11-18 46
БОАЖЯ-аас иргэн, аж ахуйн нэгжид үзүүлдэг “Химийн болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, дамжуулан тээвэрлэх, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл” -ийг цахимжуулж, e-Mongolia системд нэгтгэлээ.
Үйлчилгээ авах: www.e-mongolia.mn сайтад нэвтрэх
✅Үйлчилгээнүүд цэсийг сонгох
✅Зөвшөөрөл, тодорхойлолт, дүгнэлт, акт
✅Тусгай зөвшөөрөл гэсэн үйчилгээг сонгон Химийн болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, дамжуулан тээвэрлэх, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл гэсэн шат дарааллаар үйлчилгээг цахимаар аваарай.
May be an image of text

Холбоотой мэдээ